Blog

Korzystanie z treści tego bloga bez wiedzy Właścicieli jest zabronione. (Dz. U. Nr 24, poz. 83)


Blog może zawierać treści przeznaczone dla osób dorosłych. 
Czytelniku - jesteś tu na własną odpowiedzialność.

NC17, opowiadanie, angst, horror, AU, OC, główne parringi niekanoniczne.


Text by Kaleid and Elder.
Szablon, na potrzeby tego bloga, wykonała Heather z Land Of Grafic.